ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per als petits comerços per tal d'afrontar les despeses necessàries per a la implantació de mesures de protecció sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització30/11/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Beneficiaris

Seran beneficiaris de les subvencions aquells qui compleixin amb els requisits que es determinen en cada una de les bases específiques.

Quantia

La dotació màxima de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria és, per a cada àmbit i amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament, la següent:

  • Línia de subvencions municipals per als petits comerços, reformes i nova creació. Import màxim: 2.500 euros.
  • Línia de subvencions municipals per als petits comerços per tal d’afrontar les despeses necessàries per a la implantació de mesures de protecció sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19. Import màxim: 2.500 euros.
  • Línia de subvencions per als establiments comercials i de restauració del municipi afectats per les mesures en matèria de salut pública. Import màxim: 5.000 euros.

Més informació

Referència legal BOP de Tarragona Data: 10-03-2021

Contacte

Telèfon: 977 45 00 12