ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Indústria 4.0

Entitat Departament d’Empresa i Treball / ICF Institut Català de Finances

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Préstecs per a empreses industrials i de serveis relacionats que impulsin projectes d'inversió amb impacte significatiu, orientats a la digitalització i/o adreçats a la transformació del sector de l'automoció. Compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part del Departament d’Empresa i Treball.

Finalitat

  • Projectes d’inversió que generin impacte positiu en la capacitat productiva, l’ocupació, la dinamització de l’activitat en la cadena de valor a nivell local i l’ús intensiu de tecnologies de la informació i les comunicacions en els processos. Inclou despeses per a l’adquisició d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.
  • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Inclou despeses de personal, d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

Condicions financeres

Import: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 200.000 euros en cas de pimes; i de 800.000 euros en cas de grans empreses.

Termini: fins a 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte. Excepcionalment, podrà ser tipus d'interès fix de mínim el 2,75%.

Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part del Departament d’Empresa i Treball d’acord amb l'ordre d’ajuts establerta.

Comissions: d’obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,50% de l’import amortitzat.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Tramitació

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8373 Data 25-03-2021

Contacte ICF

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat