ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Tecniospring INDUSTRY

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/06/2021  

A qui s'adreça

Empreses

La convocatòria 2021 de Tecniospring INDUSTRY subvenciona la contractació de persones investigadores experimentades de qualsevol nacionalitat durant 2 anys per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica. Poden beneficiar-se d’aquest ajut les empreses, els centres tecnològics ubicats a Catalunya i les entitats acreditades TECNIO.

Es contempla subvencionar projectes vinculats a dos tipus de mobilitat:

 • Mobilitat A: Sortida a l'estranger + retorn. Estada d'un any fora d'Espanya de la persona investigadora a una entitat d'acollida (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa), per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. Fase de retorn d’un any de durada a l'entitat beneficiària de l'ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.
 • Mobilitat B: Incorporació a una empresa, a una entitat acreditada TECNIO o a un centre tecnològic. Estada de dos anys de la persona investigadora a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, a una entitat acreditada TECNIO o a un centre tecnològic establert a Catalunya, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaries dels ajuts les entitats següents:

 • Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya. S'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.
 • Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO.
 • Els centres tecnològics catalans (EURECAT i LEITAT).

Quantia

La intensitat dels ajuts serà del 100% del cost subvencionable acceptat, dins dels màxims especificats:

 • Despeses de personal segons el tipus de mobilitat:
  • Mobilitat A: màxim de 117.000 euros de cost salarial total pagat per l’entitat beneficiaria pels dos anys de contractació de la persona investigadora. Al cost salarial de la persona investigadora se li aplicarà, durant el primer any de projecte, un coeficient de correcció segons el país de destí tenint en compte les diferències salarials dels països i d'acord amb els coeficients de correcció establerts pel Programa Marie Skłodowska-Curie.
  • Mobilitat B: 117.000 euros de cost salarial total pagat per l’entitat beneficiaria pels dos anys de contractació de la persona investigadora (58.500 euros per any).
 • Despeses de recerca amb un màxim de 15.240 euros pels dos anys de durada.
 • Despeses de publicació en accés obert amb un màxim de 3.000 euros pels dos anys de durada.
 • Despeses de mobilitat amb un màxim de 1.920 euros pels los dos anys de durada.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores del dia 1 d'abril de 2021 fins a les 14:00 hores del dia 15 de juny de 2021.

Més informació i accés al tràmit

Fitxa informativa 2021

Bases reguladores

Modificació de bases 2020

Modificació de bases 2023

Referència legal Convocatòria DOGC Núm. 8360 Data 09-03-2021 (no disponible actualment)

Contacte

Gestió administrativa: tecniospring.accio@gencat.cat

Gestió tècnica:

Rita Riba, 934 849 603

Pablo Martínez, 935 676 870

Laura Pérez, 935 674 930