ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa TICCámaras

Entitat FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 23/04/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

El Programa TICCámaras s’inscriu en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya, amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 “Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes”, en el marc del títol de la prioritat d’inversió “Desenvolupament de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC”.

Servei

  • Serveis de recolzament per a la implementació de les TIC a les PIMES (sense cost).
    • FASE I: Diagnòstics TIC.
    • FASE II: Seguiment de la implantació.
  • Ajuts econòmics per a la implementació de les TIC a les PIMES.
    • El pressupost disponible en aquesta convocatòria és de 91.000,00 Euros, amb el que es preveu una participació estimada de 13 empreses. El percentatge màxim d'ajuda a percebre per cada empresa serà del 40% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000€, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda serà de 2.800 euros.

Beneficiaris

PIMES (- 250 treballadors: - 50M€ facturació), micropimes i autònoms.

Termini

De les 12:00 del 14/04/2021 a les 12:00 del 23/04/2021.

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8380 Data 06-04-2021