ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa InnoCámaras 2021, 2a convocatòria

Entitat Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 08/10/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L'objectiu principal d'aquest programa és contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes i autònoms de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona, per a fer front a l'impacte econòmic de la COVID-19, mitjançant la integració de la innovació en les seves estratègies empresarials com a eina competitiva clau per a aconseguir un creixement econòmic sostingut.

Beneficiaris

Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, que es trobin donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Quantia

La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 42.000 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 40%, per la qual cosa la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 2.800€.

Termini

De les 12h del 05/10/21 a les 12h del 08/10/21.

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8510 Data 27-09-2021

Contacte

Telèfon: 902 448 448