ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Impuls Industrial

Entitat ICF Institut Català de Finances / Departament d’Empresa i Treball

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Préstecs per finançar projectes d’inversió i/o circulant orientats a la recuperació i l’impuls de l’activitat industrial de pimes i grans empreses.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb una garantia del 80% del risc viu per part del Departament d’Empresa i Treball per a pimes i amb una garantia del 70% per a grans empreses.

Préstecs per a PIMES

Import:

  • Per a circulant: entre 100.000€ i 500.000€.
  • Per a inversió: entre 100.000€ i 2M€, i fins al 80% de la inversió.

Termini:

  • Per a circulant: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
  • Per a inversió: fins a 10 anys; amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.

Comissió: d’obertura, màxim del 0,50%; d’amortització total o parcial, màxim del 0,25%.

Garanties: a determinar en funció del projecte, amb un màxim del 20% de l'import formalitzat.

Les operacions aprovades comptaran amb una garantia del 80% del risc viu per part del Departament d’Empresa i Treball.

Préstecs per a grans empreses

Import:

  • Per a circulant: entre 200.000€ i 1M€.
  • Per a inversió: entre 200.000€ i 3M€, i fins al 80% de la inversió.

Termini

  • Per a circulant: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
  • Per a inversió: fins a 10 anys; amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.

Comissió: d’obertura, màxim del 0,50%; d’amortització total o parcial, màxim del 0,25%.

Garanties: a determinar en funció del projecte, amb un màxim del 30% de l'import formalitzat.

Les operacions aprovades comptaran amb una garantia del 70% del risc viu per part del Departament d’Empresa i Treball.

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8387 Data 15-04-2021

Contacte

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat