ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

S'estableix un procediment excepcional i temporal, durant els exercicis 2021 i 2022, per a la concessió per les Delegacions d'Economia i Hisenda d'ajornaments i/o fraccionaments del pagament de deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres, derivades del reintegrament i/o reemborsament d'ajudes o de préstecs concedits per l'Administració General de l'Estat, amb dispensa de garantia.

L'objectiu és proporcionar a les Delegacions d'Economia i Hisenda la documentació que els aporti elements de judici per a analitzar el caràcter transitori de les dificultats economicofinanceres de les empreses i la seva futura viabilitat, fonamentalment, amb l'aportació pel sol·licitant d'un pla de viabilitat o de negocis, verificat per un auditor inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

Referència legal BOE Data: 21-04-2021