ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a persones que s'estableixin com a autònomes, professionals i comerços en la posada en marxa de la seva activitat econòmica (COVID-19), any 2021

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització30/12/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Les subvencions tenen com a finalitat el foment i l’impuls del començament d’una nova activitat econòmica o petit negoci a Lliçà de Vall, especialment en aquests moments de dificultat econòmica. 

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones que s’hagin donat d’alta per exercir la seva activitat des del mes de gener de l’any 2020.

Quantia

L’import màxim de la subvenció no podrà superar els 1.000 euros per beneficiari.

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 20-04-2021

Contacte

Telèfon: 938 439 000