ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per estimular i reactivar la contractació a les empreses

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització01/08/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Mitjançant aquest programa es vol estimular:

  • La creació de llocs de treball per contribuir a la reducció de la taxa d’atur a la ciutat de Vic.
  • La desafectació de treballadors/es en situació d’ERTO (Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació).
  • La creació de llocs de treball per a persones estrangeres que no disposen de permís de residència i treball, però que compleixin els requisits per obtenir una autorització de residènc.

Beneficiaris

Es poden presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds en els casos de creació de llocs de treball per a contribuir a la reducció de la taxa d’atur a la ciutat de Vic i en el cas de la desafectació de treballadors/es en situació d’ERTO, anirà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP fins al 01 d’agost de 2021, sempre i quan resti dotació pressupostària.

En el cas de la creació de llocs de treball per a persones estrangeres que no disposen de permís de residència i treball, el termini de presentació de sol·licituds anirà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP fins al 01 de juny de 2021, per tal de poder fer efectiu el contracte abans del 01 d’agost de 2021 (*modificat per correcció d'errades).

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 20-04-2021

Contacte

Telèfon: 93 886 21 00