ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts en forma de microcrèdits reintegrables per facilitar la supervivència del teixit empresarial de micro i petites empreses, persones treballadores autònomes i entitats amb activitat econòmica afectades per la COVID-19

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització30/11/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L'objecte d'aquests ajuts en forma de microcrèdits reintegrables es facilitar la supervivència del teixit empresarial de micro i petites empreses, persones treballadores autònomes i entitats amb activitat econòmica.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiaries d’aquesta subvenció:

  • Les micro i petites empreses, els treballadors autònoms i les entitats amb activitat econòmica, amb activitat legalment establerta amb seu social al municipi de Cardedeu i constituïdes abans de l’1 de gener de 2019, que donen ocupació fins a 25 persones treballadores, i que hagin patit una reducció de la seva facturació durant l’any 2020 de més del 25% respecte a la facturació de l’any 2019, com a conseqüència de les mesures aplicades per al control sanitari de la crisi sanitària provocada per la pandèmia per COVID-19.
  • Les micro i petites empreses, els treballadors autònoms i les entitats amb activitat econòmica, que donen ocupació fins a 25 persones treballadores, amb activitat legalment establerta amb seu social al municipi de Cardedeu i constituïdes a partir de l’1 de gener de 2019, en ser considerades empreses de nova creació.

Quantia

La quantia de subvenció per beneficiari serà d’un import màxim de 5.000,00 € per persona beneficiària.

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 03-05-2021

Contacte

Telèfon: 93 844 40 04