ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització30/11/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

La finalitat d'aquestes subvencions és vetllar per l’interès general de la ciutadania d’Ascó així com per donar suport a les activitats econòmiques de l’àmbit de la restauració, de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, a fi i efecte que es produeixi el més aviat possible una reactivació econòmica.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions: Els i les professionals autònoms/es i pimes que prestin activitats de restauració o d’activitats culturals d’arts escèniques i/o musicals o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa al municipi d’Ascó.

Quantia

Fins el 100% de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.000€.

Més informació

Referència legal BOP de Tarragona Data: 04-05-2021

Contacte

Telèfon: 977 405 006