ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Entitat Departament de Cultura / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la disminució d’ingressos dels dramaturgs, que cobren en funció del taquillatge, corresponents als drets d’autor per la representació de les seves obres en espectacles de pagament realitzats en espais escènics, públics o privats, del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, han patit una reducció forçada de l’aforament.

Beneficiaris

A les persones físiques que són autores d’una obra teatral en llengua catalana o occitana que ha estat programada i representada amb públic de pagament en algun espai escènic públic o privat de Catalunya.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció per cada representació és del 10% de la pèrdua de taquillatge teòric calculat d'acord amb els criteris de la base 4.1.

Més informació

Referència legal DOGC núm. 8403, de 6.5.2021

Contacte

osic@gencat.cat