ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19

Entitat Departament de Cultura / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) i als concerts cancel·lats per haver contret algun dels artistes o treballadors tècnics que hi intervenen malaltia derivada de la COVID-19, o per ser contactes directes d’una persona positiva del virus que els han obligat al confinament domiciliari.

Beneficiaris

A les persones físiques empresàries, a les societats civils i mercantils i a les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.

Quantia

La quantia de la subvenció és el 40% de l'import del caixet de cada espectacle o concert.

Més informació

Referència legal DOGC núm. 8400, de 3.5.2021

Contacte

osic@gencat.cat