ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana

Entitat Departament de Cultura / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/05/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Són subvencions per promoure iniciatives que fomentin el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana, preferentment, de projectes de creació i divulgació cultural i lingüística.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que determinin les bases específiques.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció no pot superar el 80% del cost del projecte.

Més informació

Referència legal DOGC núm. 8406, de 10.5.2021

Contacte

Telèfon: 935 547 489