ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per fomentar les activitats forestals, les agrícoles ramaderes, les d'empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les d'entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència - estalvi energètic en edificis, dins l'àmbit de la Xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona, any 2022

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/06/2021  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals a particulars i destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu fomentar les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, les de millora d’habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i esportives, i les millores relacionades amb instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament.

Cost

El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de cinc-cents mil euros (500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses de la corporació de l’any 2022 i que es detallen a les bases.

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 19-05-2021

Contacte

Telèfon: 934 022 222