ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a projectes de suport a persones emprenedores en l'exercici 2021 dins del programa "Empleaverde"

Entitat Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/07/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a projectes que fomentin la creació de noves empreses verdes i/o blaves i per a la connexió de persones emprenedores amb els ecosistemes d'emprenedoria verda europeus. Aquests projectes contribuiran a afrontar els grans reptes actuals com la crisi generada pel COVID, la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic i la despoblació del món rural, en el marc dels diferents plans i estratègies que constitueixen el marc general de la transició justa i ecològica.

Beneficiaris

Persones jurídiques públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, que estiguin vàlidament constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent i tinguin domicili en territori espanyol.

Quantia

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 398.490€. Aquest import es reparteix per línies, arribant a comprometre fins a 175.755€ per a la línia IMPULSA i fins a 222.735 € per a la línia CONNECTA.

L'import mínim sol·licitat per projecte serà de 100.000€ i el màxim de 175.000€ (línia IMPULSA) i 222.000€ (línia CONNECTA).

Més informació

Referència legal BOE Núm. 143 del 16-06-2021

Contacte

Telèfon: 915 976 577 / 915 976 578