ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural, durant l'any 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/06/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals i les entitats privades i altres ens instrumentals que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència que acompleixen els criteris.

Quantia

L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es determinarà en relació als punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera:

 • Pressupost previst de l’esdeveniment de 40 a 74 punts de 75 a 100 punts.
 • Entre 300.000 i 1.000.000 € 25.000 € 30.000 €.
 • Entre 1.000.001 i 2.000.000 € 30.000 € 40.000 €.
 • Més de 2.000.000 € 35.000 € 50.000 €.

L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determinarà en relació als punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera:

 • Pressupost previst de l’esdeveniment de 32 a 74 punts de 75 a 100 punts.
 • Entre 100.000 i 500.000 € 15.000 € 20.000 €.
 • Entre 500.001 i 1.000.000 € 20.000 € 30.000 €.
 • Entre 1.000.001 i 2.000.000 € 25.000 € 40.000 €.
 • Més de 2.000.000 € 30.000 € 50.000 €.

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 16-06-2021

Contacte

Telèfon: 934 022 222