ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Indústria 4.0

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 18/03/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

El Programa Indústria 4.0 s'inscriu en el marc del Programa Operatiu pluriregional d'Espanya (d'ara endavant POPE), amb aplicació en el territori nacional, dins de l'Eix 2 “Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes”, en el marc del títol de la prioritat d'inversió “Desenvolupament de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l'objectiu específic OE.2.2.1. “Desenvolupar l'economia digital, incloent el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l'empresa espanyola”. Estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sent la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya l'Organisme Intermedi encarregat de la seva gestió.

Ajuda a pimes i autònoms del sector industrial amb l'aportació de solucions innovadores mitjançant una metodologia que combina l'assessorament i ajudes directes a la incorporació de noves tecnologies.

  • FASE I: Un tutor designat per la Cambra realitza un assessorament individualitzat gratuït per a diagnosticar àrees prioritàries de millora i elaborar recomanacions d'aprofitament de les tecnologies per al teu negoci.
  • FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà del Pla personalitzat d'implantació sorgit de l'Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El cost màxim elegible d'aquesta fase serà de 20.000 € en un 50% per FEDER , i l'ajuda màxima que es pot obtenir és de 10.000€.

Beneficiaris

Autònoms o microempreses, petites i mitjanes empreses del sector industrial.

Període de presentació de sol·licituds

Entre el 04/03/2022 i el 18/03/2022

Més informació (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8613 Data 24-02-2022

Contacte

Telèfon: 902 448 448

Contacta (cambrabcn.org)