ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció sindical

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 26/07/2021  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu d'aquests ajuts és fomentar que les organitzacions sindicals tinguin els recursos necessaris per tal de promoure i gestionar activitats i serveis dirigits a la integració i la promoció social, professional i laboral dels treballadors i treballadores a través d'accions d'informació, assistència tècnica, formació i de promoció sindical en l’àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals a Catalunya.

Beneficiaris

Organitzacions sindicals que disposin d'un mínim de 150 representants escollits respecte del total a Catalunya, en data 31 de desembre de 2020.

Quantia

La totalitat de l'import destinat a aquests ajuts es distribueix proporcionalment entre les entitats sol·licitants en funció del nombre de representants sindicals escollits de cada sindicat, en data 31 de desembre de 2020, en l'àmbit territorial de Catalunya. No se subvenciona per sobre del cost del projecte presentat i, com a màxim, l'import de la subvenció és el de l'import sol·licitat.

Més informació i accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8450 Data: 05-07-2021