ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Formació professional per a l'ocupació en especialitats digitals d'alt nivell de qualificació en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques (SOC – FPOAN)

Entitat SOC - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/08/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Aquesta convocatòria té com a objectiu la concessió de subvencions destinades al Programa de formació per cobrir necessitats específiques adreçades a especialitats digitals d'alt nivell de qualificació professional 4 i 5.

Les actuacions subvencionables d'aquesta Resolució de convocatòria per cobrir necessitats específiques són accions formatives d'especialitats digitals d'alt nivell de qualificació, no conduents a certificats de professionalitat.

Especialitats formatives:

 • Java Back End Web Developer.
 • Front End Web developer.
 • Open Source Back End Web Developer.
 • Android Mobile Developer.
 • Gestió de Projectes d'implementació CRM.
 • Cloud deployer.
 • Data Scientist.

Beneficiaris

 • Les entitats inscrites o acreditades en el corresponent Registre de centres i entitats de formació professional per a l'ocupació.
 • Les administracions públiques d'àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, inscrites al Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8456 Data 13.07.2021