ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per compensar les pèrdues per la devolució d’entrades en concerts i festivals de música, festivals i mostres audiovisuals, i centres d’exhibició d’art digital amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/07/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos causada per la devolució del preu de les entrades corresponents a concerts i festivals de música, projeccions en festivals i mostres audiovisuals, i sessions en centres d'exhibició d'art digital de pagament, fets en espais i equipaments culturals del territori de Catalunya, sempre que la devolució s'hagi produït a causa de la limitació de la mobilitat en l'entrada i la sortida de persones de cada comarca per l'aplicació de les mesures especials decretades per les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

El període per dur a terme les activitats que donen lloc a les entrades retornades és del 9 al 25 d’abril de 2021, tots dos inclosos.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats que descriu la base 1.

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8455 Data 12-07-2021

Contacte

Telèfon: 935 524 574

ajuts.icec@gencat.cat