ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a activitats de les empreses discogràfiques

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/07/2021  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a la producció, l'edició, la promoció i la distribució d'enregistraments musicals, amb independència del suport, físic o digital, i del format.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses discogràfiques privades que efectuen les activitats descrites en la base 1.

No hi poden optar les entitats sense ànim de lucre ni les empreses discogràfiques participades, en el seu capital o en els seus òrgans de decisió, per societats de gestió de drets de propietat intel·lectual.

Quantia

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 485.000,00 euros.

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8455 Data 12-07-2021

Contacte

Telèfon: 938 805 571