ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat

Entitat Departament de Cultura / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/09/2021  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu d'aquesta línia d'ajuts és formar espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu i en les arts visuals. També pretén afavorir el desenvolupament intel·lectual, emocional i personal dels alumnes de l'àmbit de l'ensenyament reglat.

Els programes a subvencionar poden incloure dos tipus de línies d'actuació: per una banda programacions professionals d'espectacles i concerts o d'exposicions i projectes d'arts visuals i, per altra, projectes participatius que involucren els alumnes en un procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals.

Beneficiaris

Els destinataris d'aquesta línia d'ajuts són els ajuntaments de Catalunya (amb l'excepció de l'Ajuntament de Barcelona), així com les entitats municipals descentralitzades.

Sol·licitud

El tràmit per sol·licitar aquest ajut s'ha de fer telemàticament, a través de la plataforma de tramitació interadministrativa EACAT.

Més informació

Referència legal DOGC núm. 8450, de 05.07.2021

Contacte

osic@gencat.cat