ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (2a convocatòria)

Entitat Departament d'Economia i Hisenda / Departament d'Empresa i Treball

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/07/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

S'ha obert un registre perquè empreses i persones autònomes s'inscriguin i puguin optar als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19.

Aquests ajuts estan destinats a pagar a proveïdors, pagar costos fixos, reduir els deutes derivats de l’activitat econòmica i en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris, amb l'objectiu d'alleugerir l'afectació causada per la Covid-19 i donar suport a la solvència del sector privat a Catalunya.

Beneficiaris

  • Els empresaris o professionals i les empreses que estiguin adscrits als sectors d'activitat previstos en la Classificació nacional d'activitats econòmiques que continuïn en l'exercici de l'activitat i que el volum d'operacions anual de les quals, declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o un altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi experimentat un descens de més d'un 30% respecte al 2019.
  • Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost de la renda de les persones físiques que estiguin adscrits als sectors d'activitat previstos en la Classificació nacional d'activitats econòmiques.
  • Els grups consolidats que tributin en l'impost de societats en règim de tributació consolidada.

Inscripció prèvia

La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut extraordinari.

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores.

Més informació

Convocatòria (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8461 Data: 20-07-2021