ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions del Pla de reactivació municipal II de Torelló 2021 (COVID-19)

Entitat Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/10/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Aquestes subvencions tenen com a objectiu fomentar l’activitat del conjunt del teixit empresarial de Torelló, posant especial atenció en aquelles empreses, professionals i autònoms que han patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del COVID-19.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que tinguin l’activitat empresarial al municipi de Torelló, com a mínim des de l’1 d’octubre de 2020, que hagi realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament i reuneixin les condicions necessàries.

Quantia

La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a la realització de l'actuació subvencionada. La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

  • Línia A: Fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.000 euros, depenent del nombre de persones treballadores a l’empresa a data 15 d’octubre de 2020.
  • Línia B: Fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 750 euros, depenent del nombre de persones treballadores a l’empresa a data 4 de gener de 2021.

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 19-07-2021

Contacte

Telèfon: 938 592 226