ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa d’acceleració per a empreses catalanes de moda 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 21/09/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L’objectiu de la convocatòria és seleccionar les marques catalanes de moda que participaran en el programa. Aquesta selecció serà duta a terme per un Comitè d’Experts, que avaluaran el potencial de creixement de cada marca a partir de l’anàlisi de la seva proposta de valor, la seva gestió operativa i les possibilitats de l’equip de l’empresa.

La finalitat del programa és donar suport a les empreses de moda catalanes, proveint-les d’uns coneixements i d’un acompanyament personalitzat que tindran un efecte multiplicador en l’enfortiment de les seves capacitats. Aquests serveis constaran d’un mentoratge individualitzat, sis workshops impartits per professionals del màxim renom i una bossa d’hores d’assessorament tècnic per part d’un expert tecnològic.

Beneficiaris

Poden participar en aquest procediment empreses o persones físiques del sector tèxtil-moda, calçat i/o marroquineria, que tinguin disseny propi, un concepte testat i capacitat per aportar innovació al sector. Cal que aquestes empreses es trobin en fase de creixement, i que tinguin potencial i voluntat per seguir creixent. És imprescindible que siguin empreses obertes a nous reptes i canvis, amb una estructura prou sòlida per poder liderar aquests canvis. Així mateix, cal que ja tinguin en marxa un procés de digitalització susceptible d’ésser escalable arran de la seva participació en el programa.

Quantia

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són en espècie. Les persones beneficiàries no tindran dret a reclamar cap aportació econòmica. L'equivalent de subvenció s'estima en una quantia màxima de 65.000,00 euros, ampliable segons disponibilitat pressupostària.

Atès que es preveu la participació en el programa de 10 empreses, l'import per empresa s'estima en 6.500 euros, a descompondre entre formació, acompanyament i assessorament.

Més informació i accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8472 Data: 04-08-2021