ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural, per a projectes d'interès cultural, any 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 04/09/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

La finalitat d’aquestes subvencions és fomentar la creació de nous projectes culturals.

Beneficiaris

Professionals autònoms i /o empreses culturals, de fins a 10 treballadors, que no facturin més d’1,000,000 € anuals, que la seva activitat principal sigui pertanyent al sector cultural de la demarcació de Tarragona.

Quantia

Quantia total màxima de les subvencions convocades: 950.000 €. Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats pressupostàries.

L’import màxim a concedir es de 20.000 €.

Més informació

Referència legal BOP de Tarragona Data: 04-08-2021

Contacte

Telèfon: 977 296 600