ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al finançament de la investigació i activitats que contribueixin a la transició ecològica, a la conservació del patrimoni natural i per fer front al canvi climàtic

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 23/09/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Finançament de la recerca i activitats que contribueixin a una transició ecològica que, a través del coneixement científic, facin front al desafiament del canvi climàtic i la conservació del patrimoni natural, en línia amb el que s'estableix en els plans i estratègies del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i les seves actualitzacions, especialment en el referit en el Pla Estratègic del patrimoni natural i la biodiversitat i en el Pla Nacional d'adaptació al canvi climàtic.

Beneficiaris

  • Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
  • Organismes de recerca.
  • Universitats públiques.
  • Col·legis professionals.
  • Administracions públiques.
  • Entitats mercantils.
  • Altres persones jurídiques, públiques o privades.
  • Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Quantia

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 400.000,00 €. L'import màxim de l'ajuda que es concedirà per sol·licitud serà de 115.000,00 €.

Bases reguladores BOE núm. 181 (document .PDF)

Més informació

Referència legal BOE Núm. 197 del 18-08-2021

Contacte

Telèfon: 911 210 920