ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions en I+D+i, en l'àmbit dels plans nacionals d'aqüicultura, per a les agrupacions d'entitats que realitzin projectes de recerca en aquesta matèria

Entitat Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 19/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu principal d'aquestes ajudes és reforçar la competitivitat del sector aqüícola a través del desenvolupament de coneixements tècnics, científics o organitzatius en les seves explotacions.

Beneficiaris

  • Organismes públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, incloent els centres nacionals integrants del Consell Superior de Recerques Científiques.
  • Universitats públiques.
  • Entitats públiques instrumentals del sector públic autonòmic que desenvolupin activitats d'I+D+i.
  • Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal vàlidament inscrits en el moment de la presentació de la sol·licitud en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.

Quantia

La dotació econòmica serà de dos milions tres-cents mil euros (2.300.000 €), distribuïts en les següents anualitats:

  • Any 2021: 1.000.000 €.
  • Any 2022: 700.000 €.
  • Any 2023: 600.000 €.

Més informació

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal BOE Núm. 219 del 13-09-2021

Contacte

Telèfon: 913 476 041
comerpm@mapa.es