ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Reempresa, Subvencions per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses a la província de Barcelona per a l'any 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/09/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Ajudes destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu:

  • La consolidació i el desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) en l’àmbit de la província de Barcelona per part dels punts locals Reempresa.
  • Incentivar l’activitat dels punts locals Reempresa de la província de Barcelona per tal de donar resposta i assessorament de qualitat al major nombre possible de cedents d’empreses i de persones reemprenedores

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals de la província de Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, i tinguin subscrit i en vigor un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell local.

Quantia

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021 per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de quatre-cents trenta cinc-mil cent vuitanta euros (435.180,00 €).

Termini

Els ens destinataris han de presentar la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), dins el termini comprès entre el dies 15 i 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 20-07-2021

Contacte

Telèfon: 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat