ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa de Comerç Minorista 2021 de selecció de Pimes i autònoms per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 22/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

La present convocatòria té per objecte promoure la participació de les empreses (micro, petites i mitjanes) del sector comercio minorista i les persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona en l'actuació de Diagnòstics d'Innovació Comercial del Programa de Comerç Minorista.

Beneficiaris

Pimes.

Quantia

El pressupost màxim per a la realització dels Diagnòstics d'Innovació Comercial objecte de la present convocatòria és de 24.000 euros, en el marc del Programa Operatiu pluriregional FEDER 2014-2020.

Més informació (document .PDF)

Accés al tràmit