ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Internacional de Promoció (PIP)

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

El Programa Internacional de Promoció es desenvolupa en el marc del títol de la prioritat d’inversió (3d) “Suport a la capacitat de les Pimes per a créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals i per a implicar-se en processos d'innovació” contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE030403 “Promoure la internacionalització de les Pimes”, en el marc de l’actuació “Suport a l'expansió internacional de la Pime” inclosa en el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya.

Experts en internacionalització de Cambra de Barcelona t’ofereixen el suport necessari perquè puguis beneficiar-te d’accions de dos tipus:

  • Promoció internacional: Pots participar en fires, missions comercials, missions exposició, trobades empresarials, missions inverses, visites a fires i altres activitats de promoció comercial internacional amb preus avantatjosos.
  • Sessions informatives i de sensibilització: jornades, seminaris, tallers, fòrums i altres activitats d'informació i anàlisi relacionats amb internacionalització.

Beneficiaris

PIMES (- 250 treballadors: - 50M€ facturació), micropimes i autònoms.

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8502 Data 15-09-2021