ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa ICEX Localitza

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/11/2021  

A qui s'adreça

Empreses

La finalitat d'aquest programa és recolzar econòmicament els projectes d'internacionalització en mercats exteriors, amb excepció dels mercats dels Estats Membres de la UE, de PIMES espanyoles que comptin amb marca espanyola pròpia i reuneixin els requisits que en el "Programa ICEX LOCALITZA" es descriuen. Es tracta d'oferir a les PIMES espanyoles una palanca de suport per a l'inici o el fiançament de la seva presència en els mercats internacionals cap als quals projectin la seva activitat.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiàries les empreses constituïdes legalment a Espanya que siguin PIMES, que comptin amb marca espanyola pròpia, tant per al mercat domèstic com en el mercat de destí de la implantació, que no tinguin cap deute amb ICEX, que compleixin amb l'article 13 de la Llei General de Subvencions que regula els requisits dels beneficiaris i que no es trobin en situació d'empresa en crisi.

Quantia

La subvenció serà del 50% de les despeses considerades com a susceptibles de suport amb un límit màxim de 30.000 euros per beneficiari, podent presentar una mateixa empresa per al seu suport fins a un màxim de tres projectes.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un màxim de dos mesos des del seu inici.

Més informació

Referència legal BOE Núm. 225 del 20-09-2021