ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica (PDR 2014-2022)

Entitat Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural / Servei d'Innovació Agroalimentària

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/11/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L'objecte dels ajuts és donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les necessitats territorials i sectorials en els àmbits agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per ACCIÓ i entitats vinculades a les universitats que tinguin com a objecte la recerca. Als efectes d'aquesta Ordre, es consideren entitats vinculades aquelles l'òrgan de govern de les quals estigui participat per una universitat.

Quantia

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 3.500.000,00 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. L'aportació financera del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), amb naturalesa de crèdit plurianual, és d'1.995.000,00 euros, que representen el 57% del finançament.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8503 Data 16-09-2021

Contacte

Telèfon: 933 046 700