ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa TICCámaras, Terrassa 2021

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

El Programa TICCámaras té com a objectiu la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seva estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per reactivar la seva activitat, millorant la seva productivitat i competitivitat com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19.

Beneficiaris

Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Terrassa, que es trobin donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Quantia

La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 35.000€, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 40%, per la qual cosa la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 2.800,00 €.

Termini

Del 29/09/2021 al 15/10/2021.

Més informació

Convocatòria completa (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal BOP de Barcelona Data: 21-09-2021