ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb la promoció i implementació de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 08/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

Associacions, fundacions, especialment les d'àmbit nacional i aquelles que estenguin la seva activitat en més d'una Comunitat Autònoma, i altres entitats privades sense ànim de lucre, les entitats que integren l'economia social.

Quantia

La quantia màxima de la convocatòria ascendeix a 10.000.000 euros (deu milions d'euros) que es distribuirà en funció del pressupost dels projectes:

  • 3.000.000,00 euros. Per a subvencionar projectes amb pressupost igual o superior 1.000.000 euros.
  • 6.000.000,00 euros. Per a subvencionar projectes amb pressupost igual o superior a 60.000,00 euros, i inferior a 1.000.000 euros.
  • 1.000.000,00 euros. Per a subvencionar projectes amb pressupost igual o superior a 25.000 euros, i inferiors a 60.000 euros.

Més informació (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 229 del 24-09-2021

Contacte

Telèfon: 915 961 000