ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d'àmbit internacional, any 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les empreses, persones físiques o jurídiques, amb domicili social i centre de treball obert a les comarques de Lleida i prevegin, o tinguin previst, la seva participació en fires i salons d’àmbit internacional, que es celebrin en el territori nacional o a l’estranger, i que declarin un volum de negoci de l’any anterior a la publicació de la convocatòria inferior als 10 milions d’euros.

Quantia

L’import total de la convocatòria és de 80.000,00 euros. Es podran atorgar subvencions fins al 30% del cost de l’activitat subvencionada, amb un màxim de 2.000 euros per sol·licitud.

Més informació

Referència legal BOP de Lleida Data: 24-09-2021