ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts del Programa TICCámaras, 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2021  

A qui s'adreça

Empreses

El Programa TICCámaras té com a objectiu la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seva estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per a reactivar la seva activitat, millorant la seva productivitat i competitivitat com a mesura per a fer front a l'impacte econòmic de la COVID-19.

Beneficiaris

Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Manresa que es trobin donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Quantia

La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 14.000 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 40%, per la qual cosa la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 2.800 €.

Aquestes ajudes formen part de Programa TICCámaras, el pressupost màxim del qual d'execució és de 16.962,40€, en el marc del "Programa Operatiu pluriregional d'Espanya 2014-2020” i que inclou els serveis gratuïts de diagnòstic i seguiment.

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal BOP de Barcelona Data: 29-06-2021

Contacte

Telèfon: 938 724 222