ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la Innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives any 2021

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 05/11/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Projectes per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents:

  • Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
  • Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.
  • Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives en el mercat.

Beneficiaris

  • Línia 1 i 2: Les empreses constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, i amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
  • Línia 3: Les empreses emergents tecnològiques (startup), enteses com a empreses amb tecnologia pròpia, constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat, amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits.

Quantia

  • Línia 1: Màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada. El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior als 15.000 euros.
  • Línia 2: Màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada. El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior als 15.000 euros. Per a les despeses per a realitzar l’acompanyament d'un consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial, l’ajut màxim serà de 5.000 euros.
  • Línia 3: Màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada. El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior als 15.000 euros. Per a les despeses de personal, l’ajut màxim serà de 12.000 euros i, per a les despeses per a realitzar l’acompanyament d'un consultor extern, l’ajut màxim serà de 3.000 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores del 01/10/2021 fins a les 14:00 hores del dia 05/11/2021.

Més informació i accés al tràmit

Referència legal RESOLUCIÓ EMT/2891/2021, de 23 de setembre (DOGC Núm. 8513 publicat el 30-09-2021)

Contacte

Gestió administrativa: 

ajuts.accio@gencat.cat

Gestió tècnica:

cataloniaexponential@correu.accio.gencat.cat