ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis: programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Els objectius d'aquestes subvencions son:

  • Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples.
  • Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals.
  • Donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.

Beneficiaris

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Quantia

Inicial: L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 1.590.000,00 euros.

Ampliació: Ampliar l'import màxim del Programa en la quantitat de 710.000,00 euros. L'import total ampliat d'aquesta convocatòria passa a ser d'una quantitat màxima de 2.300.000,00 euros (ref. DOGC 8549 del 23-11-2021 (document .PDF)).

La quantia de la subvenció és de fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 5 d'octubre de 2021 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021.

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8514 Data 01-10-2021

Contacte

Teléfon: 934 849 999