ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa de Diagnosi d’Innovació Comercial 2021 - Programa de comerç minorista, Girona

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 12/11/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

El Programa de Comercio Minorista és una iniciativa de les Cambres de Comerç espanyoles i compta amb el recolzament i finançament FEDER i del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaria de Estado de Comercio.

Amb el Programa de Diagnosi d’Innovació Comercial 2021, subvencionat al 100%, posem a l’abast de les pimes del sector del comerç al detall una eina clau perquè pugueu revitalitzar i optimitzar la gestió del vostre establiment comercial.

Beneficiaris

La Diagnosi d’Innovació Comercial es dirigeix a autònoms, microempreses i pimes del sector comercial detallista que comptin amb, almenys, un establiment comercial o punt de venda físic i que estiguin donats d’alta a algun epígraf de l’IAE del grups 64, 65 o 66 (CNAE 2009 grup 47), excepte les farmàcies i establiments que hagin participat en el programa amb posterioritat al 31 de desembre de 2015.

Quantia

El pressupost màxim per a la realització dels Diagnòstics d'Innovació Comercial objecte de la present convocatòria és de 12.000 euros, en el marc del Programa Operatiu pluriregional FEDER 2014-2020.

Des del programa se sufragaran les despeses associades a la prestació del servei de diagnòstic per part dels tutors camerals. A títol informatiu, s'indica al comerç beneficiari que el cost màxim del servei finançable d'aquesta actuació ascendeix a 1.200 €.

Més informació

Programa (document .PDF)

Accés al tràmit

Contacte

Telèfon: 972 418 538

xperez@cambragirona.org