ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions corresponents al Pla de modernització de la màquina eina de les petites i mitjanes empreses

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 02/11/2021  

A qui s'adreça

Empreses

La Secretària General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa està implementant accions encaminades a impulsar la renovació i modernització del parc de màquines eina de les PIMES espanyoles, per a d'aquesta manera potenciar el sector industrial, en el context de sortida de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i de manera coherent amb els objectius de reactivació de l'economia general, del sector industrial en particular, i de la resiliència del sector productiu nacional.

Per això s'estableix el “Pla de modernització de la màquina eina de les petites i mitjanes empreses” (PIMES), a fi de donar suport a la realització d'inversions en l'adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les PIMES industrials i que contribueixin a la seva modernització.

Beneficiaris

PIMES.

Quantia

L'import total de les ajudes convocades serà de 50.000.000 euros.

Import màxim de l'ajuda i límits:

  • 20% de les despeses subvencionables en el cas de petites empreses.
  • 10% de les despeses subvencionables en el cas de mitjanes empreses.

No obstant això, l'anterior, cada ajuda quedarà limitada fins a un import màxim de 175.000 euros per màquina.

L'import màxim d'ajuda que podrà rebre cada entitat jurídica serà de 300.000 euros.

Més informació

Accés al tràmit

Noticia

Ordre de tramitació en urgència (document .PDF)

Correcció d'errades (document .PDF)

Referència legal BOE Núm. 242 del 09-10-2021

Contacte

Telèfon: 913 494 640

sgprogramasestrategicos@mincotur.es