ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a les organitzacions professionals, del sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura per a la seva creació, any 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 09/11/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les ajudes, les OPP i AOP d'àmbit nacional i transnacional que es trobin donades d'alta en el Registre establert en l'article 8 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.

Així mateix, podran ser també beneficiàries les OIP d'àmbit nacional i transnacional que compleixin amb els requisits establerts en el Reial decret 277/2016, que estiguin inscrites en el Registre d'Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries establert en l'article 14 de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, i l'àmbit d'actuació del qual s'estengui a tot el territori nacional.

Quantia

La quantia màxima total de l'ajuda per a aquesta convocatòria s'estableix en 200.000,00 euros, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

Més informació

Referència legal BOE Núm. 250 del 19 d'octubre 2021

Contacte

Telèfon: 913 475 368