ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajudes per al desenvolupament de plans de suport a la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Sostenibilitat

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/12/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Programa co-finançant per fons FEDER i Cambra de Terrassa, l’objectiu del qual és millorar la productivitat i competitivitat de les micro, petites i mitjanes empreses amb l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent, per aconseguir un creixement econòmic sostenible a través d’actuacions relatives a l’eficiència energètica, la reducció de la petjada de carboni, l’economia circular i l’Agenda 2030.

Concessió d'ajudes a les empreses de la demarcació cameral de la Cambra de Terrassa en el Programa Sostenibilitat, mitjançant la posada a la seva disposició dels serveis de Diagnòstic Assistit de Sostenibilitat. Aquesta actuació té com a objectiu principal impulsar la Sostenibilitat en les empreses, com a eines competitives claus en la seva estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per a millorar la seva competitivitat.

Beneficiaris

Pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Terrassa, que es trobin donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Quantia

El pressupost màxim d'execució del Programa en el marc d'aquesta convocatòria és de 10.300 euros.

Termini

Del 26/10/21 al 17/12/2021.

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 19-10-2021