ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 22/11/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Se subvenciona la realització de projectes per al desenvolupament de noves oportunitats de negoci.

Beneficiaris 

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Quantia

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 1.150.000,00 euros.

Quantia per beneficiari: màxim del 75% de la despesa subvencionable del projecte acceptada, amb un màxim de 30.000 euros.

Accés al tràmit

Fitxa informativa

Referència legal DOGC núm. 8526 Data 20.10.2021

Contacte

Gestió administrativa: ajuts.accio@gencat.cat

Gestió tècnica: cluster.accio@gencat.cat