ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines, any 2022

Entitat Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 19/11/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Convocar per a l'any 2022 els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines.

Beneficiaris

Autònoms i empreses.

Quantia

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total d'1.000.000,00 d'euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

La quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de selecció i de valoració que estableixen els annexos de l'Ordre ARP/11/2020, de 5 de febrer.

Accés al tràmit

Bases reguladores modificades (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8527 Data 21.10.2021

Contacte

Telèfon: 933 046 700