ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajudes dirigides a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte "Indústria Connectada 4.0" (Ampliació termini).

Entitat EOI / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/12/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Aquestes ajudes tenen per objecte l'impuls de la transformació digital de la indústria espanyola a través de les empreses industrials.

Les ajudes en espècie objecte d'aquesta convocatòria consisteixen en la recepció d'un assessorament especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l'empresa beneficiària i l'elaboració d'un pla de transformació digital.

Beneficiaris

Podran tenir la condició d'empreses beneficiàries les empreses que tinguin el seu domicili social o un centre de treball en la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Quantia

La despesa total per a aquesta convocatòria serà de tres-cents seixanta-set mil quatre-cents euros (367.400,00€).

Més informació

Informació convocatòria Catalunya

Ampliació de termini (document .PDF)

Referència legal BOE Núm. 268 del 09-11-2021