ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la creació de nous productes turístics amb les característiques de turisme d'aventura en el marc del Projecte Medusa

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/01/2022  

A qui s'adreça

Empreses

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona informa de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la creació de nous productes turístics amb les característiques de turisme d'aventura en el marc del projecte MEDUSA, cofinançat pel Programa de cooperació transfronterera de la conca Mediterrània ENI CBC Med 2014-2020.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats que desenvolupin la seva activitat a Catalunya o bé a qualsevol territori de l'Estat espanyol elegible pel programa ENI CBC MED, siguin o no constituïdes com una empresa, sempre que demostrin que el seu projecte beneficia directament a una empresa o més, d'acord amb el que estableix la secció 3.1. sobre la elegibilitat dels beneficiaris de la convocatòria.

Quantia

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 165.442,00 euros.

Cada projecte de turisme d'aventura seleccionat d'acord amb les bases de la present convocatòria es podrà subvencionar amb una quantia màxima de fins a 50.000 euros.

Més informació i accés al tràmit

Projecte Medusa

Referència legal DOGC núm. 8545 Data 17.11.2021

Contacte

Albert Rodríguez
arodriguez@cambrabcn.org