ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Estatal per a Impulsar la Recerca Cientificotècnica i la seva Transferència, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/12/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria corresponen a actuacions del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023, integrat en l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027. La convocatòria té per objecte finançar l'execució de projectes d'I+D+i en el marc del Subprograma de Generació de Coneixement, del Programa Estatal per a Impulsar la Recerca Cientificotècnica i la seva Transferència.

La convocatòria procura fomentar la generació de coneixement científic i tecnològic de qualitat a través del finançament de projectes de recerca no-orientats i orientats als desafiaments de la nostra societat.

Amb aquesta convocatòria es pretén contribuir al foment de la capacitat de lideratge nacional i internacional dels equips de recerca en les entitats públiques i privades sense ànim de lucre vinculades a la I+D+i, facilitant la seva mobilitat i impulsant la seva participació i èxit en programes i projectes europeus i internacionals; permetre incorporar una aproximació inter i multidisciplinària amb la participació de grups de recerca amb massa crítica capaç de generar sinergies entre diferents aproximacions cientificotècniques i promoure avanços significatius en el coneixement científic. Aquesta convocatòria porta associada ajudes de l'actuació de contractació predoctoral per a la formació de doctors, en el marc del Subprograma Estatal de Formació, del Programa per a Desenvolupar, Atreure i retenir Talent.

Beneficiaris

Universitats, centres públics d'I+D+i, centres tecnològics i entitats públiques i privades sense ànim de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la recerca i la innovació.

Quantia

Pressupost total de 452.000.000 €.

Termini

Del 23/11/2021 al 15/12/2021.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria del Ministeri Data 11-11-2021