ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts FEADER-IRUE a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/01/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2021 corresponents a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques, definides en els annexos corresponents per a cada actuació.

Quantia

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, amb un import total de 6.000.000,00 d'euros, són totalment finançats pel fons FEADER-IRUE.

L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 40.000,00 euros per a la totalitat de l'expedient.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8554 Data 30-11-2021

Contacte

Telèfon: 933 046 700